GALERIE DE L’UQAM
Musée d’art actuel / Département des invisibles
Komisè

MANIFÈS NÈG-NÈGÈS MAWON

Nou deklare isit la sa se yon espas kreyasyon kolektif kote tout moun, fanm kou gason, egal ego. 

Nou mande koulye a liberasyon kiltirèl epi sosyal ki bay tout sa ou reprezante valè, wi, se sa menm, ou menm tankou mwen, ak nenpot kalte ras, nenpot kalte koulè po. 

Se latè ki donnen m, se nan latè nou tout te kale. Mwen se sa ou wè a, yon nèg nwè, yon fanm blanch, yon elefan wouj, oswa yon kwetzal ki gen mil koulè. M se mediz, kout je m se zèklè, epi mil tèt sèpan m yo sekwe konsyans limanite.

Nou se nèf fèy, nou se vagabon drivayè, nou se san-papye, nou se ouvriye tanporè, nou se refijye, nou se atis, nou se rasize kap defann yon repiblik ki gen yon bann aksan.

M mande nou tout pou nou vin nan espas sakre sa a, pou n tanmen yon revolisyon trankil pou n derefize tout fòm atistik fèy kowosòl kap andomi konsyans nou. 

M mande nou tout pou, nou ansanm, ansam, nou ka reekri istwa sosyete nou an, nan tout sans, sou tout kouti. 

Ann bliye zafè toupizi diferans, ann chita ansanm pou n gade sak lakoz eksklizyon sistemik nan tout fòm atistik yo.

Ann gade sa n pa donnen nan tout realiye nou pa konnen, ak karakteristik yo, ak spesifisite kiltirèl yo, ak apatenans identitè yo.

Ann lite men nan men pou n rekonnèt tout apò pratik kiltirel ki sot nan lt òt peyi e ki brase-melanje nan milye atistik peyi Kebèk ak nan sosyete a. 

Ann di wi ak divèsite, ann fè kò ak lanati, ann brase lespri ak konesans. Ann di lonè latè, lonè pou vizyon lavi tout pèp otokton yo, lonè pou tout zòn sid la. 

« ¡Activemos nuestro instinto caníbal! »

Gade tou pre ou, nan travay ou, bò tab ou, bò kot zanmi ou. Mande kiyès kap frape nan pòt la? Gade m souple, epi kite m pale! An nou pale.

M la, sant atis yo; m la, galri da yo, m la, kolektyonè yo, m la pirèd, John Zeppetelli, m la Stéphane Aquin ; m la, Sasha Suda ; m la, Jean-Luc Murray ; m la, Jean-François Bélisle ; m la, Guy Laliberté ; m la, Phyllis Lambert ; m la, Louise Déry ; m la, Phoebe Greenberg ; m la, Robert Lepage ; m la, Québecor ; m la, Radio-Canada ; m la, Télé-Québec ; epi kebek tou la djanm.

Pase la, na va kontre, map tann ou pou nou fè yon chita, pou n pran yon te ak yon kiyè siwo derab.

« Ann kite yon tiplas pou migrasyon! Yon tiplas pou mistè yo! Yon tiplas pou lanmou dekolonize! Yon tiplas pou zèv atistik akoz wòl fondamantal yo jwe! ».

relasyon

Kek kalite chavire
chodye a

Marie La Vierge
et Yonel Charles

White Flowers

Eliza Olkinitskaya

performance.
png

Francisco
Gonzalez-Rosas

It Looks Nice From a Distance

Anahita Norouzi